Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Mossawa

Mossawa

Mossawa
Mossawa

Dit centrum zet zich in voor gelijke rechten van Palestijns-Arabische burgers van Israël. Mossawa werkt aan een democratische en rechtvaardige samenleving. Het hoofddoel is het vergroten van de economische, sociale, culturele en politieke rechten van de Palestijns-Arabische minderheid in Israël.

Mossawa (gelijkheid in het Arabisch) werkt aan een democratische en rechtvaardige samenleving, waarin joodse en Palestijns-Arabische Israeli’s gelijke rechten genieten. Nu die rechten de afgelopen jaren in toenemende mate onder druk komen te staan, is hun strijd urgenter dan ooit. Door publiekscampagnes en -voorlichting, juridische actie en workshops streeft Mossawa naar erkenning van de nationale, culturele en historische eigenheid van Palestijns-Arabische minderheid.