Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Sadaka-Reut

Sadaka-Reut

Sadaka-Reut
Sadaka-Reut

Deze jongerenorganisatie brengt de gescheiden werelden van de Palestijns Arabische minderheid in Israël en de joodse Israëli’s bij elkaar. De programma’s zijn erop gericht elkaar te leren kennen en vooroordelen weg te nemen.

In Israël - binnen de grenzen van 1967 - woont een Palestijns Arabische minderheid, die twintig procent van de bevolking uitmaakt. Deze Palestijnse Israëli's leven meestal apart van de joodse Israëli's. Ook het lager en middelbaar onderwijs is gescheiden. De verhoudingen zijn gecompliceerd en sinds 2000 erg gespannen. Sadaka-Reut (het Arabische en Hebreeuwse woord voor vriendschap) heeft een uitgekiend programma om joodse en Arabische jongeren in contact te brengen en vooroordelen jegens elkaar onder ogen te zien en weg te nemen.

 

  • Richt zich op Arabische en joodse jongeren van 14 tot 20
  • Vormt gemengde jeugdgroepen uit naburige plaatsen die een jaar lang wekelijks bij elkaar komen om over vooroordelen, identiteit, cultuur en burgerrechten van gedachten te wisselen
  • Vormt jaarlijks een gemengde groep van acht schoolverlaters die in een studentenhuis samenwonen en projecten voor jongeren organiseren
  • Heeft een cultuurcentrum voor jongeren in Jaffa
  • Geeft elk jaar op Arabische en joods Israëlische middelbare scholen een cyclus lessen om kennis over elkaar en tolerantie te bevorderen
  • Organiseert zomerkampen
  • Opgericht in 1983 door joodse en Palestijns Israëlische studenten
  • Binationale staf met kantoor in Jaffa


Protestavondt tegen dreigende ontruiming jeugdcentrum
Protestavond tegen dreigende ontruiming jeugdcentrum

 

Artikel

'We schuwen de Nakba en de bezetting niet als gespreksonderwerpen', interview met Yael Rozares en Machmoed Sjehade van Sadaka-Reut, De Brug 2011, nr 83

 

'De Israëlische reacties op onze demonstraties waren heftig en soms gewelddadig', Fadi Shbeita van Sadaka-Reut over Palestijnse burgers van Israël in tijden van verrechtsing, De Brug 2009, nr 73

 

Project 'Building a Culture of Peace'

Al meer dan 20 jaar is het belangrijkste project dat Sadaka-Reut onderhoudt het project 'Bouwen aan een Cultuur van Vrede'. Dit project brengt Palestijnse en joodse jongeren samen voor een 2-jarig educatief proces. Gedurende dit proces probeert men de jongeren om te laten gaan met de gevolgen op de Israëlische samenleving van het Israëlisch-Palestijnse conflict. 

 


Website en social media

www.reutsadaka.org

Facebook (Hebreeuws en Arabisch)