Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Rabbis for Human Rights

Rabbis for Human Rights

Rabbis for Human Rights
Rabbis for Human Rights

De organisatie Rabbijnen voor Mensenrechten treedt op als de religieuze stem van het geweten in Israël. Rabbis for Human Rights is een grote, actieve organisatie die zich op vele manieren inzet voor sociale rechtvaardigheid en de rechten van Palestijnen.

‘Welgelukzalig zijn zij, die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid doet’ (Psalm 106: 3). De Rabbijnen voor Mensenrechten treden op als de religieuze stem van het geweten van Israel. Schendingen van de mensenrechten, van Palestijnen maar ook van andere kwetsbare groepen, zijn volgens deze rabbijnen van zowel liberale als orthodoxe achtergrond in strijd met joodse tradities van menselijkheid en morele verantwoordelijkheid. De rabbijnen zetten zich in voor interreligieuze dialoog, voor sociale rechtvaardigheid in Israel, en komen op voor Palestijnen in bezet gebied, onder meer door directe actie.

 

 • Hebben uitgebreid educatieprogramma over mensenrechten voor leraren, scholieren en studenten
 • Speciale mensenrechten-seminars voor aankomende soldaten en soldaten
 • Organiseren dialoog tussen druzen, christenen, moslims en joden
 • Komen op voor gelijke rechten van de Arabische bevolking en de bedoeienen in Israël
 • Doen mee aan acties tegen het afbreken van huizen van Palestijnen, onteigening van grond en de afscheidingsmuur
 • Zamelen geld in voor de herbouw van huizen van Palestijnen en helpen mee aan de bouw ervan
 • Voeren acties om Palestijnse boeren toegang tot hun land te geven en helpen bij oogst en de verkoop van olijfolie
 • Bepleiten hun ideeën bij het parlement en autoriteiten
 • Schakelen honderden vrijwilligers in
 • Bestaan sinds 1988
 • Meer dan honderd rabbijnen en rabbijnen in opleiding zijn aangesloten
 • Hebben kantoor in Jeruzalem
 • 15 vaste medewerkers in dienst


Rabbis
Tour voor studenten van Hebreeuwse universiteit

 


Artikelen

Parasha's (Thora commentaren). Regelmatig publiceren de Rabbi's geëngageerde parascha's, korte contextuele commentaren op de Thora ter gelegenheid van Sabbat en de religieuze joodse feesten. Hier een link naar een serie commentaren van Rabbijn Jeremy Milgrom. Hij is medeoprichter van de Rabbi's.

 

Geweld zonder aanleiding. Een rabbijn bezoekt Palestijnse vrienden en komt in een rel terecht, De Brug 2013, nr 88

 

‘Het gaat me om jodendom èn mensenrechten èn de positie van vrouwen’, Rabbijn Nava Hefetz over haar ambitie Israël te transformeren, De Brug 2011, nr 80

 

‘Wij doen meer voor Israëls veiligheid dan het leger’, Rabbijn Michael Schwartz van Rabbis for Human Rights demonstreert voor uit hun huizen gezette Palestijnen in Sjeik Jarrah, De Brug 2010, nr 78


Website en social media

 

www.rhr.org.il 

Facebook

Twitter