Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Public Committee Against Torture in Israel (PCATI)

Public Committee Against Torture in Israel (PCATI)

Public Committee Against Torture in Israel (PCATI)
Public Committee Against Torture in Israel (PCATI)

PCATI voert campagne tegen marteling en mishandeling bij de ondervraging van gevangenen. De organisatie doet onderzoek, publiceert rapporten, dient klachten in, geeft juridische bijstand en brengt discussie op gang.

In Israël komt marteling en mishandeling van Palestijnse gevangenen vaak voor. Fysieke pressie wordt beschouwd als een gewettigd en effectief middel tegen aanslagen. De Public Committee Against Torture in Israel (PCATI) acht marteling en mishandeling in alle gevallen ongeoorloofd en vindt dat Israël zich moet houden aan het anti-martelverdrag. Volgens PCATI is het nooit aangetoond dat door fysiek geweld aanslagen kunnen worden verhinderd, want gevangenen zijn bereid alles te verklaren als het folteren maar ophoudt.

 

  • Spoort gevallen van marteling en mishandeling op
  • Verzamelt getuigenissen
  • Verleent juridische steun aan circa duizend arrestanten en gevangenen per jaar
  • Dient klachten in bij de inlichtingendienst, het leger en de rechterlijke macht
  • Publiceert onderzoeksrapporten
  • Laat gevallen toetsen door het Hooggerechtshof
  • Voert campagne tegen mishandeling en marteling in het parlement en bij het publiek
  • Heeft kantoor in Jeruzalem
  • 17 vaste medewerkers en 15 veldwerkers

 

Artikelen

De publieke opinie in Israël wordt door angst beheerst’. Comité tegen martelen zet speelfilms in om mensen bewust te maken, De Brug, nr 87.


'Openbaar Ministerie seponeert alle klachten', over een PCATI-rapport dat zegt dat mishandeling en marteling verdachten systematisch genegeerd worden, De Brug 2012, nr. 84.

 

'Wij zullen actie blijven voeren!', open brief van de directeur van PCATI over de extreemrechtse aanvallen op de vredesbeweging, De Brug 2010, nr 77.

 

'Israël zal altijd zeggen dat de wereld tegen ons is. Soms is dat waar'. Isjai Menoechin van het Israëlisch comité tegen martelen over de ontvangst in Israël van het Goldstone-rapport, De Brug 2009, nr 75.

 

Rapporten

'Doctoring the Evidence, Abandoning the Victim', oktober 2011, PCATI en Physicians for Human Rights, over het falen van Israëlisch medisch personeel om mishandeling en marteling van Palestijnse gedetineerden te rapporteren. Lees ook het artikel in De Brug nr 83 hierover: Israëlische artsen sluiten hun ogen voor martelingen.

 

'No second thoughts': dit rapport van PCATI verklaart grof geweld tegen burgers in Gaza. Lees ook het artikel in De Brug erover: Israëls nieuwe militaire doctrine: maximale afschrikking, De Brug 2009, nr 75.

 

Lees dit door PCATI gepubliceerde rapport over de systematische tegenwerking van de Israëlische overheid om klachten te behandelen over martelingen door ondervragers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst: "Accountability Denied: The Absence of Investigation and Punishment of Torture in Israel" 

In januari 2012 heeft PCATI dit rapport herzien: Accountability Still Denied.

 


Website

http://stoptorture.org.il/