Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Breaking the Silence

Breaking the Silence

Breaking the Silence
Breaking the Silence

Jonge soldaten en officieren vervullen in bezet gebied hun militaire dienst. Achteraf zijn zij vaak geschokt over hun eigen gedrag jegens Palestijnse burgers. Een aantal van hen heeft een boekje opengedaan en verzamelt sindsdien getuigenissen van andere soldaten.

Deze veteranengroep verzamelt getuigenissen van militairen over misstanden in bezet Palestijns gebied, spreekt zich uit tegen de bezetting en doorbreekt het stilzwijgen over de immorele en inhumane gevolgen ervan. Hun status van veteranen raakt in Israel een gevoelige snaar. De organisatie werd opgericht in 2004, ten tijde van de Tweede Intifada (Palestijnse opstand). Sindsdien tekent Breaking the Silence de verklaringen van militairen en reservisten op in boeken, folders en legt deze vast in video’s. De stichting organiseert tevens politieke lezingen en tours door bezet gebied, waarbij oud-militairen vertellen over de brute consequenties van de militaire aanwezigheid aldaar.

 

  • BtS moedigt ex-soldaten aan over hun ervaringen te spreken
  • BtS heeft honderden getuigenissen verzameld van Israëlische veteranen en gaat daarmee door
  • BtS publiceert getuigenissen
  • BtS voert campagne opdat militairen en hun meerderen zich moeten verantwoorden voor wandaden
  • BtS organiseert tentoonstellingen en lezingen
  • BtS organiseert tours naar Hebron en omstreken

In een Palestijnse huiskamer

In een Palestijnse huiskamer

 

Video getuigenissen

Sinds 2011 publiceert Breaking the Silence niet-anonieme videogetuigenissen van Israëlische soldaten die gediend hebben in de bezette Palestijnse gebieden. Op de website van Breaking the Silence zijn alle video's te zien

 

'Why break the silence?', mei 2015

 

Database

Om getuigenissen voor het grote publiek toegankelijk te maken, heeft Breaking the Silence op haar website een database geplaatst met alle geverifieerde getuigenissen waarover zij beschikt. Deze database wordt continue geactualiseerd.

 

Excursies

Breaking the Silence organiseert excursies naar Hebron en de heuvels ten zuiden van Hebron. De excursies worden geleid door ex-soldaten die in die gebieden hebben gediend.

 

Artikelen

'Ik schaam me voor wat ik heb gedaan', Israëlische soldaten leggen openhartig getuigenis af, De Brug 2013, nr 88

 

Breaking the Silence verspreidt rapport onder Israëlische scholieren, De Brug 2012, nr 86

 

Het verhaal van de bezetter, interview met Breaking the Silence naar aanleiding van een tentoonstelling in Amsterdam, Trouw 25-10-2011

 

Kolonisten kunnen hun gang gaan tegen Palestijnen, Dana Golan werkt voor Breaking the Silence en was in 2001 als dienstplichtige in dienst bij de grenspolitie in Hebron, De Brug 2012, nr. 85

 

Geweld en wreedheid om erbij te horen. Vrouwelijke soldaten getuigen, De Brug 2010, nr. 76

 

Terug naar Hebron, een bezoek aan Hebron met Breaking the Silence, De Brug 2010, nr 78

 


Website en social media

www.breakingthesilence.org.il 

Facebook 

Twitter