Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Minister Koenders: erken Palestina en pleit voor erkenning in Europa. Het strategische moment is aangebroken!

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders sprak onlangs in de Tweede Kamer over het ‘strategische moment’ waarop Nederland zou kunnen overgaan tot de erkenning van Palestina. Wij roepen de Minister op: dat strategische moment is aangebroken! Erken Palestina nu!

 

In de afgelopen maanden hebben honderden Israëli’s - van schrijver David Grossman tot Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman - meerdere parlementen in Europa opgeroepen Palestina te erkennen. Zij doen deze oproep uit de overtuiging dat de kans op een tweestatenoplossing steeds kleiner wordt en dat de bezetting ook Israël zelf schade berokkent. De erkenning van Palestina is een voorwaarde, op den duur, voor het voortbestaan van een democratisch en veilig Israël.

 

De bezetting duurt al bijna een halve eeuw. Al bijna een halve eeuw worden de Palestijnen in bezet gebied fundamentele burgerrechten ontzegd. In 1988 accepteerde de PLO (Palestine Liberation Organization) de tweestatenoplossing en erkende daarmee het bestaan van de staat Israël. De Palestijnse Autoriteit heeft deze erkenning meermalen bevestigd. Een meerderheid van Israëli’s en Palestijnen is voor een tweestatenoplossing.

 

Een Palestijnse staat is er echter nog steeds niet terwijl de bezetting steeds verder ingrijpt in het leven van de Palestijnen, hun rechten nog altijd dagelijks worden geschonden, het geweld tussen Israëli's en Palestijnen toeneemt en deze bezetting meer en meer leidt tot een uitholling van Israël als democratische en verdraagzame samenleving. De vredesonderhandelingen onder leiding van de Amerikanen hebben eerder dit jaar niets opgeleverd. De kans op een vreedzaam akkoord tussen Israëli’s en Palestijnen neemt met de dag af.

 

Het is daarom nú de tijd om Palestina te erkennen, door Nederland en door Europa. De erkenning van Palestina kan de redding betekenen van de tweestatenoplossing. De erkenning is een voorwaarde voor meer gelijkwaardigheid in de vredesonderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen. Zij is een steun in de rug voor de meer gematigde stem in zowel Palestina als Israël, die pleit voor het bewandelen van een geweldloze en politieke weg om tot vrede te komen. En zij is, simpelweg, het bevestigen van de legitieme nationale rechten van het Palestijnse volk.

 

Nederland moet laten zien aan Israël, aan de Palestijnen en in Europa dat het een tweestatenoplossing in woord en daad ondersteunt. De erkenning van Palestina is daarvoor nodig.

 

Minister Koenders: erken Palestina en pleit voor erkenning in Europa! Het strategische moment is aangebroken.

 

> Lees hier de oproep van honderden Israeli's om Palestina te erkennen

 

Deze petitie is geïnitieerd door:

teuncomité Israelische Vredes- en Mensenrechten OrganisatieEen Ander Joods Geluid

 

Wij houden u via nieuwsbrieven op de hoogte als u hier ja kiest.
Ja Nee