Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Over SIVMO

SIVMO steunt al meer dan 20 jaar Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties. Het werk wordt gedaan door één parttime betaalde medewerker, een groep toegewijde vrijwilligers en een actief onbezoldigd bestuur.

De onkosten die SIVMO maakt, worden gefinancierd uit donaties van enkele Nederlandse fondsen, particuliere giften en steunabonnementen op De Brug.

 

SIVMO geeft particuliere donateurs volledige zeggenschap over de bestemming van hun giften. Uzelf kunt bepalen aan welke groep u uw schenking ten goede wilt laten komen.  SIVMO maakt het bedrag van uw gift over naar de Israëlische groepen. Slechtst een heel beperkte bijdrage in fondsenwerving, administratie/overboekingskosten en voorlichting in Nederland over de groepen kan worden afgehouden.

 

SIVMO is door de belastingdienst erkend als goede doelen stichting (ANBI – algemeen nut beogende instelling). Uw giften aan SIVMO of via SIVMO aan Israëlische groepen zijn daardoor aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

 

In het  jaarverslag 2018 kunt u lezen hoe het SIVMO in 2018 is vergaan en in welke activiteiten SIVMO  heeft deelgenomen.

Daarnaast vindt u hier:

Beleidsplan 2019-2020

Financieel jaarverslag 2018 


Contact

Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 40

1054 SP Amsterdam

 

Tel: 06 39696115

E-mail: info@sivmo.nl

 

Bestuur

Femke Roos, voorzitter

Joost van der Lijn, penningmeester

Fleur Snatager, secretaris

Shifra Kisch, algemeen bestuurslid

Meta Floor, algemeen bestuurslid

 

Hoofdredacteur De Brug

Maurits de Bruijn

 

Bankrekening

NL06INGB0006181625

 

Kamer van Koophandel

Stichting SIVMO

Nr. 41210390

 

Fiscaal nummer

8006.82.750