Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Overlijden Evelien Gans

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van SIVMO zijn geschokt door het bericht dat Evelien Gans is overleden. Zij was jarenlang lid van ons Comité van Aanbeveling en stond met hart en ziel achter de doelstelling om Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen te steunen en samenwerking te zoeken met Palestijnse partners.

Met haar analyses van de ‘fatale driehoek’ van antisemitisme, antizionisme en kritiek op Israel leverde zij een belangrijke bijdrage om het debat over Israël te ontrafelen. Zij ging de discussie aan met rechtse verdedigers van Israël die elke kritiek smoorden door het tot antisemitisme te bestempelen en met linkse activisten die Israël demoniseerden.

Zij maakte ruimte voor mensen en organisaties die het bestaansrecht van Israel vanzelfsprekend vinden, maar bezetting en onderdrukking verafschuwen. Voor SIVMO en de Israëlische vredesgroepen is dat de plaats waar zij zich thuisvoelen. Wij zijn Evelien Gans dankbaar voor alles wat ze voor ons en onze idealen heeft gedaan. Ze was eigenzinnig, betrokken en dapper. Wij zullen haar missen.