Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Nieuws

Negenjarige jongen op school gearresteerd

Het Israelische leger arresteert jaarlijks tussen de 800 en 1000 Palestijnse kinderen. In veruit de meeste gevallen gaat het om jongens. Die zijn soms jonger dan vijftien jaar. De reden die voor het merendeel van deze arrestaties wordt opgegeven is het gooien van stenen. Ongeveer de helft van deze jongeren wordt 's nachts thuis opgepakt, geblinddoekt en in de boeien geslagen en vervolgens in gevangenschap onder druk gezet om misdaden te bekennen die ze niet hebben gepleegd. 

» Lees meer

Problemen voor de vrouwen van Gaza

Problemen voor de vrouwen van Gaza

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2019, publiceerde de Israelische organisatie Physicians for Human Rights een rapport over de omstandigheden van Palestijnse vrouwen die in Gaza leven onder de Israelische blokkade. Het rapport draait om drie groepen vrouwen aan wie geen reisvergunning wordt toegewezen en die dus niet in staat zijn buiten Gaza medische behandelingen te krijgen. 

» Lees meer

Alternatieve reis laat de bezetting wél zien

 Alternatieve reis laat de bezetting wél zien

Het aantal jongeren dat deelneemt aan de reizen van de organisatie Birthright loopt terug. De Amerikaans-joodse organisatie ligt al geruime tijd onder vuur omdat Palestijns gebied tijdens de reizen wordt gemeden, de bezetting niet aan de orde komt en zo een eenzijdig en apolitiek beeld van Israel wordt geschetst. Dit jaar organiseert de progressieve joodse organisatie J Street een alternatieve, kosteloze, tiendaagse reis die deelnemers laat kennismaken met Palestijnse steden en Israelische nederzettingen in bezet gebied om jonge, Amerikaanse joden een meer realistisch beeld te geven van het Israelisch-Palestijnse conflict.

» Lees meer

Een zaak van liefde

Een zaak van liefde

Het is arbeidsmigranten niet toegestaan een liefdesrelatie met elkaar aan te gaan in Israel. Zodra dergelijke relaties aan het licht komen, wordt één van de twee arbeiders gedwongen het land te verlaten. Alleen zo kan de ander alsnog het werkvisum, waar vaak een flink bedrag voor is betaald, behouden. Kav LaOved, een organisatie die strijdt voor sociaal-economische rechtvaardigheid, heeft vorig jaar 13 van dit soort zaken aangevochten, in alle gevallen hebben de migratie-autoriteiten bepaald dat beide partners alsnog in het land mochten blijven. SIVMO steunt Kav LaOved sinds kort, dit meldpunt richt zich op de groepen die vaak buiten de boot vallen: onder andere Palestijnse werknemers uit bezet gebied en arbeidsmigranten.
Nu speelt er een zaak die minder goed dreigt af te lopen. 

» Lees meer

Eerdere berichten

Bekijk ook eerdere berichten uit ons archief.