Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Breaking the Silence in Amsterdam

Breaking the Silence

Bij zijn bezoek aan Nederland vertelde Yehuda Shaul, oprichter van Breaking the Silence, hoezeer de Israëlische regering de groep in een kwaad daglicht probeert te zetten. De veteranen zouden door het verzamelen van getuigenissen van Israelische soldaten - zoals over het gedrag van de militairen in Gaza - pure laster verspreiden. Anoniem nog wel, en dus niet te controleren.

 

Breaking the Silence krijgt geld uit het buitenland - onder andere van de Nederlandse regering. Meer en meer beschouwt de Israëlische regering zulke bijdragen als inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

 

Het doel van Breaking the Silence is om het stilzwijgen over het optreden van het Israëlische leger te doorbreken en een maatschappelijke bewustwording op gang te brengen over wat de bezetting en militair ingrijpen aanricht. De afgelopen vier jaar heeft Breaking teh Silence van bijna 700 Israëlische soldaten getuigenissen verzameld.

 

Help Breaking the Silence zijn werk voort te zetten. Tegen de verdrukking in!

 

Voor een verslag van de publieksavond in De Balie klik op Weblog Anja Meulenbelt


Breaking the Silence
Breaking the Silence

Jonge soldaten en officieren vervullen in bezet gebied hun militaire dienst. Achteraf zijn zij vaak geschokt over hun eigen gedrag jegens Palestijnse burgers. Een aantal van hen heeft een boekje opengedaan en verzamelt sindsdien getuigenissen van andere soldaten.

Overmaking per giro of bankrekening
t.n.v. SIVMO, bankrekening NL06INGB0006181625 o.v.v. Breaking the Silence
Overmaking per iDEAL

U kunt via iDEAL gemakkelijk geld doneren aan een vredesgroep. Nadat u hiernaast een bedrag heeft ingevuld en uw bank heeft geselecteerd, wordt u doorgelinkt naar uw vertrouwde online bankieromgeving.


iDEAL Logo