Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Yonatan Shapira, dienstweigeraar

Yonatan Shapira, dienstweigeraar

"Dan Halutz is een gevaarlijk man"

 

Yonatan Shapira is een voormalig kapitein van de Israëlische luchtmacht. In 2002 besloot hij niet langer mee te werken aan luchtaanvallen in de Palestijnse gebieden. Vervolgens wist hij onder de Israëlische piloten een grote groep medestanders te verzamelen.

 

"In Israël is het vanzelfsprekend dat je na de middelbare school in dienst gaat." vertelt Yonatan Shapira, "Maar ik ben zelf opgegroeid op verschillende militaire bases. Mijn vader was commandant van een eskadron in de Jom Kippoer-oorlog in 1973, en ik droomde ervan piloot te worden. Ik ging er helemaal vanuit dat die droom zou uitkomen en dat ik een bijdrage zou leveren aan de veiligheid van mijn land.

In de geschiedenislessen op school kreeg ik niets te horen over de bezetting van de Palestijnse gebieden. Wel leerde ik prachtige liedjes over liefde en dood. En ik leerde over mooie waarden, over democratie, vrede, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid. Het heeft me jaren gekost om te ontdekken dat mijn land, terwijl ik op school zat en al die fraaie waarden leerde, miljoenen Palestijnen bezette en onderdrukte: miljoenen mensen die zonder al die waarden moesten leven. We hebben hier een zogenaamde democratie voor  joden en Palestijnen die binnen de grens van 1967 wonen. Maar in de bezette gebieden is sprake van complete apartheid."

 

PIJNLIJK PROCES

 

"Om tot dit besef te komen heb ik een enorm proces doorgemaakt. En het was een pijnlijk proces. Je ontdekt dingen die je niet wilt geloven. Als ik een aantal gebeurtenissen zou moeten aanwijzen die me werkelijk geholpen hebben om wakker te worden en om openlijk nee te zeggen - niet alleen als demonstrant, maar ook als woordvoerder - dan zijn dat twee gebeurtenissen geweest in 2002.

Het was tijdens de tweede Intifada. Ik was de eerste die met een helikopter aankwam bij het huis van een Israëlisch gezin dat was aangevallen door een Palestijnse strijder. Er waren vele gewonden, onder wie ook kinderen. Ik nam ze mee en bracht ze naar een ziekenhuis vlak bij Tel Aviv. De helikopter zat onder het bloed, en artsen en andere hulpverleners deden alles om de gewonden te verzorgen. Op het moment dat ik ging landen, zag ik dat er beneden een bruiloft aan de gang was. Ik kon zien dat het een Israëlische bruiloft was, dat mensen feestvierden, en ik was diep geschokt. Hoe konden mensen zo ver afstaan van de werkelijkheid? Daarbij moet ik vermelden dat ik als vrijwilliger actief was in SELAH, het Israëli Crisis and Management Center, een organisatie die zich inzet voor Israëlische slachtoffers van terrorisme. Daardoor had ik al veel leed onder Israëli's gezien.

Een paar weken later besloten de commandant van de luchtmacht en de Israëlische regering om de leider van de Hamas in de Gazastrook, Salah Shahade, te liquideren. Met een F-16 werd zijn huis gebombardeerd, waarbij veertien onschuldige mensen de dood vonden, onder wie negen baby"s. Hoewel ik zelf niet bij die actie betrokken was en in mijn leven nog nooit iemand heb gedood, voelde ik dat deel uitmaken van een systeem dat zulk leed op zijn geweten heeft, precies hetzelfde is als deel uitmaken van een terroristische organisatie. De kinderen die waren gedood door mijn collega-piloten en de kinderen die waren gedood door de Palestijnse strijder waren voor mij gelijk."

 

MEER DAN HONDERD PILOTEN

 

"Het heeft een tijd geduurd voordat ik begreep dat niet alleen de bruiloftsgasten ver afstonden van de werkelijkheid, maar dat ook ik in mijn cockpit weinig wist van wat zich werkelijk daarbuiten afspeelde. Toen ben ik me in dat deel van de geschiedenis gaan verdiepen dat ik niet op school had geleerd. Ik besefte ook dat ik, om iets te kunnen veranderen, niet alleen een oplossing moest vinden voor mezelf, voor mijn ziel, zodat ik met mezelf zou kunnen leven, maar ook publiekelijk iets moest doen. Ik besloot zoveel mogelijk piloten te benaderen met de vraag of ze verdere aanvallen op Palestijnen zouden willen weigeren. Daarbij gebruikte ik mijn eigen contacten in het leger en die van mijn vader. Uiteindelijk bleken meer dan honderd piloten daartoe bereid. Er waren er echter maar een paar die samen met mij een petitie ondertekenden waarin we publiekelijk ons standpunt uitdroegen."

 

GESPREK MET HALUTZ

 

"De petitie veroorzaakte groot tumult in Israël, en iedereen die had ondertekend moest op gesprek komen bij de commandant van de luchtmacht, Dan Halutz. Hij is nu de commandant die in feite de leiding heeft over de misdadige aanvallen op Libanon.

Halutz vertelde me dat hij me zou ontslaan als piloot. Ik zei toen dat ik eigenlijk wilde dat hij ons in staat van beschuldiging zou stellen vanwege onze weigering om bevelen op te volgen. Want we waren bereid om naar de gevangenis te gaan als ze konden aantonen dat de bevelen om verdachten te doden, en daarbij ook onschuldigen te doden, legaal is. Natuurlijk lieten ze ons liever gaan, en niemand van ons hoefde de cel in. Sindsdien zijn veel dienstweigeraars erg actief geworden in de anti-bezettingsbeweging en de anti-apartheidsbeweging in Israël.

Dan Halutz is overigens een man met een enorm charisma. Dat, gecombineerd met zijn denkbeelden , maakt hem erg gevaarlijk. Toen ik hem zei dat Israël verantwoordelijk is voor het leven van alle burgers onder de bezetting, zowel van Israëli's als Palestijnen, zei hij dat het leven van Israëlische burgers voor hem het meeste waard was; daarna het leven van Israëlische soldaten, dan dat van de Palestijnse burgers en tot slot het leven van Palestijnse strijders.

 

Ik kom uit een familie die tijdens de Holocaust heel veel heeft geleden  en ik ben opgevoed met de waarschuwing geen racistische leiders te volgen. Daarom vind ik het erg belangrijk om te laten weten dat deze legerleider zo gevaarlijk voor ons is. Het idee dat Israël de hele Hezbollah gewoon kan  vernietigen is even krankzinnig als de gedachte van hun leider Nasrallah dat alle Israëli's dood moeten. Daarom geloof ik ook niet dat een oplossing voor dit conflict vanuit Israël kan komen. Ik wil zowel de joden in Israël, de VS als daarbuiten ervan proberen te overtuigen dat wij allemaal moeten oproepen tot sancties tegen de Israëlische regering, die nu zulke wreedheden begaat in Libanon. Want als het joodse volk nu niet in actie komt, is dat ten nadele van Israël en de joden zelf."

 

Bron: De Brug 2006

Samenvatting van interview door Amy Goodman van Democracy Now!,

een Amserikaanse website, plus radio en tv programma.