Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Chantage met gezondheid

Chantage met gezondheid

Palestijnse patiënten uit Gaza worden ondervraagd en geïntimideerd
   

Palestijnse patiënten uit Gaza die voor behandeling naar Israel of andere landen gaan worden bij de Erez-grensovergang uitvoerig ondervraagd over de situatie in Gaza en soms gedwongen voor Israel te spioneren. Weigeren zij dat, dan mogen zij de Gazastrook niet uit, hoe ziek ze ook zijn.  

 

Het wordt door allerlei Israelische maatregelen steeds moeilijker goederen en personen Gaza in en uit te krijgen. Dit moet via de enige, door Israel gecontroleerde, grensovergang, de Erez-grenspost. In juni 2007 is namelijk de Rafa-grensovergang naar Egypte gesloten. Dit heeft ertoe geleid dat Gaza's gezondheidssysteem ernstige beperkingen ondervindt en haast niet meer in staat is patiënten te helpen. De Brug heeft hier al eerder aandacht aan besteed.

Ten gevolge hiervan worden steeds meer patiënten verwezen naar medische centra in Israel, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Jordanië. Een groeiend aantal patiënten wordt echter bij de Erez-grenspost doorgang geweigerd. Hun aandeel groeide van 10 procent in de eerste helft van 2007 tot 35 procent in de eerste helft van 2008.

Dit roept allerlei vragen op aangaande de verantwoordelijkheid van de staat Israel als de controlerende macht voor de gezondheid en het welzijn van de burgerbevolking van de Gazastrook. Het recente rapport van PHR-Israel richt zich echter op een ander aspect, namelijk de steeds grotere rol die de Israelische Geheime Dienst (GSS) speelt bij het weigeren van toegang tot medische zorg en het exploiteren van patiënten die een medische behandeling elders nodig hebben.

 

Als informant optreden

Sinds 8 november 2007 moeten patiënten ten minste twee keer naar de Erez-grenspost komen, éénmaal voor ondervraging, éénmaal om echt uit te reizen. Soms moeten patiënten meerdere keren komen, en in andere gevallen worden familieleden opgeroepen om aanvullende informatie te verstrekken. Deze procedure houdt geen rekening met de vraag hoe ernstig ziek de patiënt is en hoe noodzakelijk de medische behandeling is.


De Israelische geheime dienst heeft PHR-Israel gevraagd de patiënten over deze procedure in te lichten en hun aankomst bij de grenspost te coördineren. Toen PHR-Israel dit weigerde omdat het alleen wil coördineren in geval van een medische behandeling en niet voor ondervragingen in verband met de veiligheid, werden de dossiers van de betrokken patiënten gesloten verklaard en werd geen uitreisvisum voor hen afgegeven.

 

In het rapport van PHR-Israel wordt uitgebreid beschreven hoe de geheime dienst Palestijnse patiënten aan de Erez-grensovergang ophoudt voor ondervraging. Hun wordt gevraagd informatie te leveren of als informant voor Israel te werken, anders mogen zij de Gazastrook niet uit voor hun medische behandeling. Soms wordt de patiënt meteen doorgestuurd naar een gevangenis. In het afgelopen jaar zijn door PHR-Israel meer dan dertig getuigenissen verzameld die laten zien hoe dit in zijn werk gaat.


Hooggerechtshof

Het Israelische Hooggerechtshof negeerde de uitgebreide getuigenissen van PHR en volstond met een korte verklaring dat volgens de geheime dienst geen misbruik wordt gemaakt van de situatie van patiënten om informatie over de situatie in Gaza te verkrijgen.
Op 11 oktober 2007 heeft PHR-Israel de Israelische Medische Associatie (IMA) gevraagd haar mening te geven over het feit dat toestemming voor een medische behandeling van patiënten afhankelijk wordt gemaakt van hun bereidheid de Israelische geheime dienst informatie te verschaffen. Op 24 oktober antwoordde de IMA dat zij de situatie zal onderzoeken. Tot op heden is door de Associatie geen verdere actie ondernomen.

 

PHR-Israel concludeert dat voor veel patiënten toegang tot medische voorzieningen buiten de Gazastrook een zaak is van leven en dood. Voor veel anderen is het essentieel om hun lijden te verminderen en hun recht op gezondheidszorg te verzekeren. In beide gevallen staat de patiënt machteloos wanneer hij te maken krijgt met ondervragingen door de Israelische geheime dienst. Hij weet immers dat zijn gezondheid en mogelijk zelfs zijn leven afhangt van zijn bereidheid aan de eisen van de ondervragers tegemoet te komen. De exploitatie van zieke mensen, die geen verweer hebben tegen de eis informatie te verstrekken over hun familieleden en anderen, is een ernstige vorm van intimidatie en vormt een groot moreel probleem, zo stelt PHR.


Het onthouden van medische zorg aan de meest hulpeloze leden van een gemeenschap schendt niet alleen de internationale wettelijk regels en de basisprincipes van de mensenrechten, inclusief het recht op gezondheid, maar het ondermijnt ook de medisch-ethische en morele standaard van Israel. PHR-Israel eist dan ook, dat


- de GSS onmiddellijk stopt met het exploiteren van de medische nood van de patiënten uit Gaza om informatie te verzamelen;
- de GSS en het leger zich onthouden van pogingen PHR-Israel te dwingen de ondervraging van patiënten te coördineren als voorwaarde voor het afhandelen van aanvragen;
- de Israelische medische gemeenschap en de IMA hun invloed uitoefenen om een einde te maken aan de situatie aan de Erez-grensovergang.

 

Bron: Holding Health to Ransom; GSS Interrogation and Extortion of Palestinian Patients at Erez Crossing.
Physicians for Human Rights-Israel, augustus 2008