Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2015

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Over SIVMO

SIVMO steunt al meer dan 20 jaar Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties. Het werk wordt gedaan door één parttime betaalde medewerker, een groep toegewijde vrijwilligers en een actief onbezoldigd bestuur.

De onkosten die SIVMO maakt, worden gefinancierd uit donaties van enkele Nederlandse fondsen, particuliere giften en steunabonnementen op De Brug.

 

SIVMO geeft particuliere donateurs volledige zeggenschap over de bestemming van hun giften. Uzelf kunt bepalen aan welke groep u uw schenking ten goede wilt laten komen. Over deze giften worden geen onkosten berekend. SIVMO maakt ze in hun geheel over naar de Israëlische groepen.

 

SIVMO is door de belastingdienst erkend als goede doelen stichting (ANBI – algemeen nut beogende instelling). Uw giften aan SIVMO of via SIVMO aan Israëlische groepen zijn daardoor aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

 

In het jaarverslag 2015 kunt u lezen welke activiteiten SIVMO in 2015 heeft georganiseerd en aan welke bijeenkomsten SIVMO deelgenomen heeft.

 

Financieel jaarverslag 2015.

 

Contact

Postbus 15823

1001 NH Amsterdam

 

Tel: 020 6758925

Fax: 020 4121207

e-mail: info@sivmo.nl

 

Bestuur

Gied ten Berge, voorzitter

Cor Bouwman, penningmeester

Marjon de Klijn, secretaris

 

 

Projectmedewerker/Bureau

Ellen Turksma

 

Hoofdredacteur De Brug

Rick Meulensteen

 

Bankrekening

NL06INGB0006181625

 

Kamer van Koophandel

Stichting SIVMO

Nr. 41210390

 

Fiscaal nummer

8006.62.750