Nieuwsbrief

 

Eldad Kisch

"Profiling"
Lees zijn column
 
Geef het andere Israël moed

Lees verslag 2016

Klik hier

 
 

Denk niet

'ik kan niets doen'

Klik hier

 

Eenmalige opheffing reisverbod directeur Al Haq

Diverse Israëlische mensenrechtenorganisaties, waaronder Physicians for Human Rights, B’Tselem, PCATI en Rabbis for Human Rights, hebben een petitie ingediend om het reisverbod van Shawan Jabarin, de directeur van Al Haq, de grootste Palestijnse mensenrechtenorganisatie, op te heffen.

 

Nadat Shawan Jabarin bijna 6 jaar geleden benoemd werd tot directeur van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq, kreeg hij een reisverbod van Israël opgelegd, waardoor hij de Westelijke Jordaanoever niet kon uitreizen. Shawan Jabarin is een prominent voorvechter van mensenrechten en een voormalig administratieve gedetineerde. Het reisverbod is indertijd op basis van 'vertrouwelijke informatie' opgelegd. Noch hij, noch zijn advocaten hebben ooit van de Israëlische autoriteiten toestemming gekregen om het bewijs tegen hem in te zien.

 

Een petitie, ingediend bij het Israëlische Hooggerechtshof door een coalitie van Israëlische mensenrechtenorganisaties, roept op om het reisverbod te annuleren. Volgens deze organisaties, waaronder B’Tselem, PCATI en Physicians for Human Rights, schaadt het reisverbod niet alleen Jabarin zelf, maar schaadt het ook zijn vermogen om zijn werk te doen en zijn gemeenschap te dienen ter bevordering van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden.

 

Het reisverbod is niet opgeheven, maar rechters van het Hooggerechtshof hebben de Israëlische staat ertoe overgehaald om Jabarin eenmalig toestemming te geven naar Genève te reizen om deel te nemen aan de Mensenrechtenraad en om een ontmoeting te hebben met Frank La Rue, de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van meningsuiting. De coalitie van Israëlische mensenrechtenorganisaties noemen deze eenmalige opheffing een stap in de goede richting, maar blijven de staat oproepen om het reisverbod in zijn geheel op te heffen.

 

Lees een interview met Shawan Jabarin, gehouden toen hij in Genève aankwam.

 

Bron: Physicians for Human Rights en Rabbis for Human Rights